YourBoots

Komfortabel & effektiv restitution

YourBoots er beregnet til restitutions- og muskelbehandling af atleter og fysisk aktive.

Den øgede blodcirkulation sikrer bedre ilttilførsel til muskulaturen og lymfedrænage, som optimerer udskillelse af affaldsstoffer og forkorter din restitutionstid væsentligt.

YourBoots sikrer lymfens evne til at bevæge sig frit. Vores lymfevæske transporteres rundt i kroppen ved hjælp af åndedrættet samt musklernes bevægelse.

I dag ved man, at det er afgørende for en optimal restitution, at lymfen har frit flow og bliver renset i lymfeknuderne for affaldsstoffer, døde blodceller, som vi udskifter flere millioner af dagligt, samt bakterier ogvirus. Lymfevæsken transporterer desuden overskydende fedt og protein fra tyndtarmen.

Når lymfevæsken er renset i lymfeknuderne, har den tilbageløb i de to store halsvener.

YourBoots (Recovery Boots) er udviklet på baggrund af dynamisk intermitterende pneumatisk kompressionssystem (DIPK), som anvendes til lymfødembehandling på hospitaler verden over.