Påkørsler bagfra på landevej en stor risiko for cyklister

Vejdirektoratet har netop en rapport om årsagerne til cyklistdødsfald i ulykker på de danske veje som beskrevet i artikel.

Højresving er desværre stadig meget farlige, idet 16% af cyklistdødsfald i de seneste 10 år skyldes dem. 13% af dødsfaldene skyldtes, at cyklisterne blev påkørt bagfra.

Højresvingsulykkerne er der gjort meget for at reducere, hvor videoen er et af eksemplerne herpå. Mht. påkørslerne bagfra, har Vejdirektoratet konkluderet, at langt de fleste fandt sted om sommeren, mens der var lyst.